Spenne 3050

Beskrivelse

To-farga bole og hjarta med bole.

Lengde: 139 mm

Bredde: 39 mm