Spenne 3550

Beskrivelse

To-farga bole og hjarta med bole.

Lengde: 120 mm

Bredde: 34 mm

Brukes ofte som  jakkespenne