NORSK KULTURARV HAR TILDELT SØLVGARDEN OLAVSROSA!
Overrekking av Olavsrosa. Prisen blei delt ut av stortingsrepresentant og leiar av kulturkomiteen Svein Harberg saman med representant frå Norsk Kulturarv.
Olavsrosa er eit kvalitetsmerke tildelt av stiftinga Norsk kulturarv, for opplevingstilbod med basis i norsk kulturarv.
I tildelinga heiter det:
«Sølvgarden, Rysstad, får Olavsrosa for handlingsboren vidareføring av sylvsmedtradisjonen i Sylvsmia.»