Velkommen til RysstadSylv

Vi produserer håndlaga bunadsølv til Telemark, Setesdal, Aust-Agder og Vest-Agder. Sylvverkstaden til Trygve Rysstad er i dag ein av dei største handverksbedriftene i landsdelen som har spesialisert seg på handlaga Agder-og Telemarksylv.

Norsk Kulturarv Olavs Rosa

Norsk Kulturarv har tildelt Sølvgarden Olavsrosa!

Overrekking av Olavsrosa. Prisen blei delt ut av stortingsrepresentant og leiar av kulturkomiteen Svein Harberg saman med representant frå Norsk Kulturarv. Olavsrosa er eit kvalitetsmerke tildelt av stiftinga Norsk kulturarv, for opplevingstilbod med basis i norsk kulturarv. I tildelinga heiter det: «Sølvgarden, Rysstad, får Olavsrosa for handlingsboren vidareføring av sylvsmedtradisjonen i Sylvsmia». Les mer her

Se våre produkter

SETESDAL

Håndlaga bunadsølv

AGDER

Håndlaga bunadsølv

TELEMARK

Håndlaga bunadsølv

LAUVSØLJER

Håndlaga sølv

SMYKKER

Håndlaga sølv

Vårt Sylvverksted